Vásárlási és szállítási feltételek.

Fontos vásárlási tudnivalók:

1. A vásárlás legelső lépése a regisztrálás (amennyiben már korábban regisztráltál, úgy átugorhatod ezt a pontot), amelyhez a főoldalon találsz egy dobozkát a jobb oldalon, azon belül pedig a regisztrációra mutató linket. Szükség lesz a szokásos adatok (úgy, mint név, e-mail, jelszó) megadására. Továbbiakban nagyon fontos a számlázási és szállítási cím megadása. Kérlek pontosan töltsd ki ezeket az adatokat!

Megjegyzés:

– A számlázási cím eltérhet a szállítási címtől.
– A telefonszám megadásakor ha lehetséges, inkább mobilszámod add meg, mert így a futárnak is könnyebb lesz megtalálnia téged.
– Ha elakadnál a regisztrációnál, írj e-mailt vagy keress minket telefonon, segítünk. (info@alphaszerviz.hu, 0672-951-106 )

Lehetőséged van gyorsvásárlásra is, ez esetben adataidat nem tároljuk, viszont minden visszatérésed alkalmával meg kell adnod adataidat, valamint nincs lehetőséged megrendeléseid online követésére!

2. Sikeres regisztráció után a kívánt termék(et) a kosárba tudod összeválogatni. Miután ezzel megvagy, a kosárban lévő árut le tudod ellenőrizni, hogy miből mennyit tettél bele. Itt még lehetőséged van módosítani. Hozzátehetsz, és el is vehetsz belőle. Ezután kiválaszthatod a Neked legjobban tetsző szállítási módot, majd fizetési lehetőséget. Amennyiben úgy gondolod, hogy végeztél, az utolsó lépés a rendelés feladása, amely a rendelésedet véglegesíti. Itt  a rendszer automatikusan kiszámolja Neked, hogy az összeállított rendelésre mekkora szállítási összeg tevődik rá.

Megjegyzés:

– A rendelés előtt lehetőséged van e-mailen vagy telefonon érdeklődni a termékek elérhetőségéről.
– A termékekkel kapcsolatban, bármilyen kérdésed merülne fel, fordulj hozzánk.
– Ha már van aktív rendelésed, de szeretnéd kiegészíteni, szintén keress meg minket és segítünk.
– A pontos szállítási árakról és feltételekről telefonon is kérhetsz bővebb információt.

FONTOS! A külső raktárról érkező termékeink mellett láthatsz egy irányadó beérkezési időt, ami nagyrészt tarható, de előfordulhat, hogy a termékkel kapcsolatos szállítási idő változik. Ilyen esetekben mindig értesítünk. 

3. A megrendelés leadásának pillanatában a webáruház függő állapotú rendelésről fog értesítést küldeni. Ez a része teljesen automatikusan történik. A  várakozási idő általában pár óra munkanapokon, de ez néhány termék esetén 1 nap is lehet. Amennyiben viszont a megrendelt tétel azonnal kézbesíthető, úgy azonnal küldünk egy visszaigazoló e-mailt, miszerint a rendelésed elfogadva, tehát minden szállításra kész.

Megjegyzés:

– A termék(ek) beszerzése közben bármikor érdeklődhetsz azok pontos státusza felől, csak e-mailt kell írnod (info@alphaszerviz.hu) vagy telefonálni(0672-951-106)!
– Ha bármilyen probléma vagy nehézség merülne fel a megrendelés során, azonnal felvesszük veled a kapcsolatot.
– Az automatikusan küldött levél nem minősül rendelés visszaigazolásnak. Pontos szállítási és beszerzési időről személyesen kollégáink e-mailben vagy telefonon tájékoztatnak.

A webshopban több kategóriát találsz a termékek közt:

– Raktáron: A termék a polcon, azonnal tudjuk küldeni.
– Külső raktárról: A megrendelt áru nincs raktáron, de beszerezhető, beérkezése néhány nap.
– Előrendelés: Ezek a termékek olyannyira frissek, hogy a gyártó még nem kezdte el a tömeggyártást, de már előjegyezhető. A szállítási ideje mindig a gyártótól függ, a megjelenített irányár, még változhat a piacra érkezésig!
– Nincs készleten: Ez a legrosszabb. Az általad áhított termék jelenleg nem elérhető.
– Kifutott termék: Sajnos már nem beszerezhető termék.

Elállási Jog:

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, Fogyasztókra vonatkoznak.

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Miután Ön a kereskedőt értesítette arról, hogy el kíván állni a vásárlástól, 14 napja van az áru visszaküldésére. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A 14 napos gondolkodási idő a megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét. Ha a kéthetes időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a gondolkodási idő az ezt következő munkanapon jár le.

A Fogyasztó jogosult továbbá szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul és a Fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg, a Szolgáltatóval kifejezetten, tartós adathordozón közölte és e nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a Fogyasztót fentebbi határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit. Az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kerül kiszámításra.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja az elállási nyilatkozat mintát is, amit kérésére e-mailben kiküldünk neki. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási/felmondási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási/felmondási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás/felmondás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza , kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli..

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, a Szolgáltató által eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
  d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  h) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  i) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

A 14 napos gondolkodási idő a megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét. Ha a kéthetes időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a gondolkodási idő az ezt következő munkanapon jár le.

A törvény részletes leírása itt található.

Figyelem!

Fontos tudni, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is mód van.

Jótállás, szavatosság, garancia:

Az 1959, évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít (tartós fogyasztási cikk esetében 3 év), amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.

151/2003. Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre az Alpha Laptopszerviz  Kft. 1 éves jótállási kötelezettséggel tartozik.
Egyes termékek esetében a gyártó a fent említett jogszabályoknál kedvezőbb feltételeket vállal, melyeket az Alpha Laptopszerviz  Kft. köteles vásárlói számára is biztosítani. Az egy évesnél hosszabb garancia pontos feltételeit a termékek jótállási jegyén olvashatják. Kérés esetén ezeket feltételeket előre is megismertetjük kedves vásárlóinkkal.
szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Az Alpha Laptopszerviz  Kft. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás az Alpha Laptopszerviz  Kft. kötelezettsége.
Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, az Alpha Laptopszerviz  Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól.

jótállás feltételeit a már említett 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvényköny illetve a szavatossági igényérvényesítéskor is fontos 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Érvényesítésének feltétele a jótállási jegy. Fontos, hogy jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye.
Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Alpha Laptopszerviz  Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az Alpha Laptopszerviz  Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. A 17/1999 (II.5.) Korm. rendeletet kiegészült a 213/2008 (VIII.29) Korm. Rendelettel, mely 2008. szeptember 1-től hatályba lépett.

A garanciális ügyintézésből visszaérkezett termékeket az értesítést követő 21 napig tároljuk. Az át nem vett termékekért a 21. napot követően napi 300ft tárolási díjat számítunk fel. A 180 napig át nem vett termékeket, illetve ahol a tárolási díj már meghaladja a termék értékét, nem tároljuk tovább. A tárolás megszűnéséről külön értesítést nem küldünk.

Az általunk forgalmazott termékek irodai vagy otthoni felhasználásra készültek, iparszerű használatra csak akkor alkalmasak, ha ezt külön jelezzük, illetve a termek honlapján fel van tüntetve.
A termék illetéktelen megbontása, módosítása hardveres vagy szoftveres módon, a gyári specifikációtól eltérő, illetve nem a rendeltetésének megfelelő célokra történő felhasználása a jótállás érvénytelenítését vonhatja maga után. Azok a hibák, melyen az eladáskor nem voltak a termékben, hanem később keletkeztek, nem tartoznak a jótállás körébe, pl. villámcsapás vagy más elemi kár, hálózati túlfeszültség.

Azoknak a termékeknek melyek KIT-ként lettek értékesítve – azaz több darab, akár hasonló vagy ugyanolyan egységből állnak, azonban a számlán egy tételként vannak feltüntetve – garanciális ügyintézése csak egyben, az összes, a KIT-ben eladott darabbal lehetséges, a KIT tehát nem bontható meg.